Skip to main content

Sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau


Công an tỉnh Cà Mau
Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu khóa học

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ tại Công văn số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID, Công văn số 1372/UBND-CCHC ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID.

Đồng thời, nhằm triển khai thực hiện Mô hình 25: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các Mô hình có liên quan như: Mô hình 5: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID; Mô hình 23: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ công chức, viên chức cơ quan Nhà nước; Mô hình 26: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; Mô hình 27: Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center.

Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp Bộ phận chuyên môn Đại học Bách Khoa Hà Nội hoàn thành các thủ tục và điều kiện cần thiết để triển khai lớp tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức qua nền tảng MOOC (daotao.ai) thay thế phương thức đào tạo truyền thống, phục vụ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Khóa học này cung cấp các kiến thức cơ bản về VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua các module học tập sau:

1. Chuyên đề 1: Giới thiệu chung về ứng dụng VNeID (01 video - 04 câu hỏi)
2. Chuyên đề 2: Sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID (07 videos - 13 câu hỏi)
3. Chuyên đề 3: Một số chức năng khác (04 videos - 04 câu hỏi)


Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tá Lê Trung Nghĩa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cà Mau

Thiết kế khóa học và quản lý lớp: Đại úy Nguyễn Hữu Phước - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cà Mau

Biên soạn video, giọng đọc và hỗ trợ lớp học: Trung úy Lâm Duy Đang - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cà Mau

  1. Course Number

    VNeID
  2. Classes Start