Skip to main content

Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân


DA06

Khóa học này được xây dựng để phục vụ công tác nghiên cứu tìm hiểu và thực hiện bài viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước, Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch số 164/KH- BCA-V03 tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cán bộ, chiến sĩ, học viên các Học viện, trường Công an nhân dân.

Nội dung Cuộc thi là trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy. Đối tượng dự thi có thể lựa chọn hình thức dự thi cá nhân hoặc theo tập thể (không quá 05 thành viên). Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Tổ chức ở các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; học viện, trường Công an nhân dân (từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024).

- Vòng chung khảo: Tổ chức ở Bộ Công an (từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024).

  1. Course Number

    LCC01
  2. Classes Start

Enroll