Skip to main content

Nâng cao nhận thức Chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06


DA06
Enrollment in this course is by invitation only

Khóa học chỉ được mở đăng ký theo kế hoạch của Tổ công tác Đề án 06 từng tỉnh thành

Giới thiệu chung về khóa học

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức kí, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Một nhiệm vụ quan trọng, được nêu rõ trong Đề án, là triển khai thành công các Dịch vụ công thiết yếu, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân cả nước. Chương trình triển khai các dịch vụ công thiết yếu hiện đang được các tỉnh thành phối hợp với C06 thực hiện quyết liệt. Trong bối cảnh đó, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết cung cấp miễn phí khóa đào tạo Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06.

Chương trình đào tạo được thiết kế hướng đến các đối tượng người học là người dân sử dụng dịch vụ công, và cán bộ nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công cho người dân. Xuất phát từ những mục tiêu tổng quan của Đề án 06, người học lần lượt được dẫn dắt đến các khái niệm về chuyển đổi số và ích lợi xã hội của các dịch vụ công thiết yếu. Để chủ động và tự tin tham gia vào các dịch vụ công này, người học được cung cấp các kiến thức công nghệ thông tin thiết yếu, nhưng được các giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông truyền đạt dưới hình thức dễ hiểu nhất, phù hợp với trình độ của người học. Các kiến thức an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trong không gian số cũng được chú ý trang bị cho người học. Ngoài ra, chương trình đào tạo được thiết kế với một phiên mời giảng cho một vấn đề được quan tâm trong khía cạnh dữ liệu số. Khách mời được lựa chọn là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực.

Kết thúc khóa học, người học được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra sát hạch theo các nội dung đã học và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt yêu cầu.

  1. Course Number

    CDS
  2. Classes Start

  3. Classes End